Praktisch

1. Aanmelding

Voor een afspraak kan u terecht bij Griet op het nummer 0495 57 10 49 of via griet.de.cuyper@telenet.be

2. Intakegesprek

In dit eerste kennismakingsgesprek met de ouders en/of het kind worden de ervaren moeilijkheden en de daarbij horende vragen en noden overlopen. Verslagen van school, CLB, eerdere testings, … zijn zeer zinvol en mogen zeker meegebracht worden. Bij baby’s en jonge kinderen kan op basis van observaties en voldoende achtergrondinfo (van ouders en/of geneesheren) vaak onmiddellijk gestart worden met de therapie.

3. Testing

Op basis van de gegevens uit het oudergesprek volgt al dan niet een uitgebreid onderzoek dat aansluit bij de hulpvraag. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van gestandaardiseerde en genormeerde tests. Op basis van de testresultaten kan dan een aangepast behandelingsplan opgesteld worden.

4. Adviesgesprek

Vervolgens worden de resultaten gebundeld in een uitgebreid verslag dat tijdens het adviesgesprek met de ouder(s) uitvoerig wordt overlopen. Tijdens dit gesprek wordt ook samen besproken of therapie al dan niet wordt opgestart. Ouders krijgen het verslag mee om te bezorgen aan alle betrokken partijen teneinde een transparante communicatie te bekomen.

5. Therapie/begeleiding

Indien gewenst worden individuele sessies op vaste weekmomenten zo snel mogelijk vastgelegd. Een therapiesessie duurt 30 à 60 minuten afhankelijk van de aard en de ernst van de aandoening.

6. Evaluatie

Na elke sessie bespreken we kort rond welke doelen en op welke wijze er geoefend werd, en hoe dit verliep. Eventuele tips voor thuis of op school worden meegedeeld en uitgelegd aan de ouders. Daarnaast vinden regelmatig herevaluaties plaats om de vooruitgang op te tekenen en eventueel therapiedoelstellingen aan te passen.

7. Tarieven

Tarieven:

  • Courante pathologie 30 min.: € 34
  • E-pathologie 30 min.: € 34
  • E-pathologie 60 min.: € 60
  • Fb-pathologie 30 min.: € 34
  • Fa-pathologie 30 min.: € 34

(Huisbezoek 30' = + € 4,13; huisbezoek E-pathologie 60' = + € 4,13)

Ondernemingsnummers:

  • Griet 0815.730.309 NC
  • Els 0556.889.866 NC
  • Fientje 0838.392.576 NC
  • Liesbet 0736.545.249 NC

(NC = niet-geconventioneerd; C = geconventioneerd)

Wij zijn aangesloten bij beroepsvereniging Axxon.