Therapieën

Bobath Therapie

Voor wie?

Voor baby’s, kinderen en tieners met een aangeboren of verworven neuromusculair probleem.

Wat houdt de therapie in?

We stellen als doel het verbeteren van de participatie en functie van kinderen met aangeboren of verworven neuromusculaire problemen. Hiervoor gaan we specifieke handelingen en functionele training gebruiken met als doel de posturale controle, kracht, uithouding, coördinatie van bewegingssequenties en synergetische patronen te verbeteren. We gaan, nog meer bij jonge kinderen en baby's, op weg met ouders om de activiteiten dagdagelijks te verbeteren en de handelingen aan te passen om op lange termijn vooruit te kijken met een normale ontwikkeling als leidraad. Verder is het contact met het begeleidende multidisciplinaire team zeer belangrijk.

Ontwikkelingsstimulatie

Wat is dit?

Samen met de ouders bekijken we het probleem van hun kindje en zoeken we samen naar oplossingen. Dit kunnen zijn tips voor slaaphouding, motorische oefeningetjes, houdingsoefeningen, ... Indien gewenst gaan wij ook naar de kribbe, creche, onthaalmoeder,... om tips en uitleg te geven.

Voor wie is dit?

 • Baby's met een voorkeurshouding al dan niet met afplatting van het hoofdje
 • Baby's die niet spontaan komen tot rollen
 • Baby's met weinig tot geen spontane motoriek
 • Peuters die niet komen tot kruipen of waarvoor verandering van houding moeilijk is
 • Peuters die niet alleen tot stappen komen

Psychomotoriek

Psychomotoriek maakt de verbinding duidelijk tussen motoriek/bewegen aan de ene kant en onze psyche/persoonlijkheid aan de andere kant. Het is het samenspel van denken en doen. In de volksmond spreekt men al eens van “al doende leert men” of oefening baart kunst. Pyschomotorische therapie richt zich dan ook op de ontwikkeling van het kind in zijn geheel. Er wordt gewerkt rond de basisvaardigheden (fijne/grove motoriek, lateralisatie, ruimtelijke oriëntatie, lichaamsbesef, …) in de ontwikkeling van het kind.

Ademhalingstherapie

Voor wie?

Baby's en kinderen met acute of chronische infecties of aangeboren/ perinataal verworven longaandoeningen kunnen terecht voor aangepaste ademhalingskine.

Wat houdt deze therapie in?

Door het optimaliseren van de ademhalingspomp en kennis van de fysiologie van de longen kunnen we het draineren of ventileren verbeteren. Zowel baby's en kinderen met acute of chronische infecties of aangeboren/ perinataal verworven longaandoeningen kunnen terecht voor aangepaste ademhalingskine. Er kunnen zowel op korte als op lange termijn doelstellingen gesteld worden.

De aandacht gaat zeker uit naar het reinigen van de bovenste luchtwegen zowel bij baby's als kinderen (met neuskan).

Ook het juiste gebruik van medicatie als puf en aerosol wordt opgevolgd.

We leren verschillende technieken voor het losmaken, verzamelen, transporteren en ophalen van mucus (slijmpjes). Dit kan gebruik makende van een optimale luchtstroomsnelheid en soms worden er ook hulpmiddelen als pep of flutter gebruikt.

Bij baby's gaan we deze technieken passief toepassen op de ademhalingspomp. Als laatste verliezen we de conditie van de AH-pomp zelf niet uit het oog en proberen we de mobiliteit, spierkracht van romp en conditie algemeen te onderhouden en zelfs te verbeteren. Voor velen betekent deze poetsbeurten en opvolging van longpomp een verbetering van levenskwaliteit.

2Hands4Kids

Wat en voor wie?

Typ 10 is een speelse en kindvriendelijke manier om kinderen met fijnmotorische problemen, dyspraxie, dyslexie of andere (leer)moeilijkheden (bv. Autisme, ADHD, enz) te leren typen op de computer.

Typ 10 heeft hiervoor een unieke aanpak. De aanpak van het typen is anders. Er wordt aan elke letter een woord/symbool gekoppeld en aan elke vinger een kleur, om de letters zo beter te kunnen onthouden. De letters worden aan elkaar gekoppeld in zinnetjes, die de kinderen ook goed kunnen onthouden. (vb. vis zwemt in de beek, de fazant zit in het gras en de roofvogel vliegt naar de top ) Via speelse oefeningen worden verschillende zintuigen en leerkanalen gestimuleerd, om zo alle toetsen aan te leren en te automatiseren. Typ 10 gaat er trouwens ook van uit dat je motorisch veel sneller een taak kan leren als er geen sprake is van een stresserende tijdsdruk. De nadruk ligt op het motorisch automatiseren van de letters en het juist typen zonder op het toetsenbord en niet zo zeer op het genereren van een hoge typsnelheid. Het tempo komt later wel! Van de ouders wordt er verwacht dat ze hun kind aanmoedigen dagelijks minimum een kwartiertje te oefenen.

Braingym

Wat is dit?

Braingym bestaat uit een reeks eenvoudige, kindvriendelijke oefeningen die onze leervaardigheden terug inschakelen of verruimen. Als we bewegen schakelen we onze 3 dimensies in: voor/achter, boven/onder, links/rechts. Als we niet voldoende en juist bewegen verliezen deze dimensies hun natuurlijke integratie en kan er een onevenwicht onstaan. Deze bewegingen verbeteren het geheugen, de concentratie, lees-, schrijf-, reken-, en organisatievaardigheden, coördinatie, sportprestaties en het algemeen gevoel van welzijn.

Voor wie is dit?

Deze oefeningen zijn voor iedereen goed omdat ze onze leervaardigheden verruimen. In het bijzonder voor kinderen met geheugen- en concentratieproblemen, lees-, reken- en schrijfproblemen, kinderen met lateralisatieproblemen,...

Houdingscorrectie

Wat is dit?

 • Opbouwen van een natuurlijk corset dmv spierversterkende oefeningen van rug en buik. Deze oefeningen zijn allemaal “op kindermaat”: kindvriendelijk, niet te moeilijk, niet te zwaar.
 • Verbeteren van de bekkenstand door aanleren van de bekkenkanteling
 • Stretchen van bepaalde spiergroepen afhankelijk van de diagnose
 • Oefenen voor de spiegel zodat het kind onmiddellijk feedback krijgt van zijn eigen houding en houdingsveranderingen.
 • Een oefenprogramma voor thuis.

Voor wie is dit?

 • Voor kinderen met beginnende of meer gevorderde afwijkingen van de wervelzuil (scoliose, lordose, kyfose). Vaak zijn dit meisjes tussen 9 en 13 jaar.
 • In het algemeen voor kinderen en tieners met een minder mooie houding die kan leiden tot afwijkingen van de wervelzuil.',

Relaxatie/kinderyoga

We maken een onderscheid tussen individueel therapeutische yoga als onderdeel van de therapie (op doktersvoorschrift) en groepslessen yoga voor alle kinderen zonder specifieke noden (niet op voorschrift).